Escola Escriptura Ateneu Bacelonès
  
Aquesta primavera gaudeix de més de 40 cursos bimestrals

Et costa trobar la frase exacta per transmetre allò que vols dir?
Tens la sensació que sempre acabes escrivint el mateix?
Vols aprofundir en gèneres com el policíac, fantàstic, terror, (auto)biografia, teatre o cinema?
A l'Escola d'Escriptura t'oferim un ventall de més de 40 propostes formatives per aquesta primavera!
L'oferta formativa de l'Escola d'Escriptura està reconeguda pel Departament d'Educació (Generalitat de Catalunya) com a activitats de formació permanent del professorat.*


Llistat de cursos de primavera

 ... I DESCOBREIX L'ATENEU BARCELONÈS

Si t'inscrius a la modalitat presencial aula, durant el curs podràs gaudir dels serveis, activitats i instal·lacions de l'Ateneu Barcelonès

 

EL JARDÍ ROMÀNTIC

GAUDEIX DEL JARDÍ DE L'ATENEU, UN OASI AL BELL MIG DE BARCELONA!

+ info
 

LA BIBLIOTECA

DURANT EL TEMPS QUE DURI EL CURS PRESENCIAL TINDRÀS ACCÉS A LA BIBLIOTECA DE L'ATENEU I EL SERVEI DE PRÈSTEC, UN ESPAI ÚNIC PER ESCRIURE

+ info
 
 

LA CAFETERIA I EL RESTAURANT

EL JARDÍ DE L'ATENEU ÉS LA CAFETERIA I EL RESTAURANT UBICAT AL JARDÍ ROMÀNTIC, AMB MENÚS DIARIS, SESSIONS DE JAZZ I MOLT MÉS!

+ info
 

ACTIVITATS DE L'ATENEU

Consulta aquí totes les activitats de l'Ateneu

+ INFO

Cursos bimestrals de primavera

Cursos presencials (aula + duals)

 
 • PD PA    PRESENCIAL DUAL - PRESENCIAL AULA   20h
  La idea, punt de partida de l’escriptura
  Alguns ingredients per a escriure literàriament
  El ritme en el text literari
  La construcció de la història

  M. Rosa Nogué
  24 d'Abril o 2 de Maig o 3 de Maig o 29 d'Abril
  Dilluns, de 10:00-12:30 h
  Dimarts, de 18:30-21:00 h
  Dimecres, de 18:30-21:00 h
  Dissabte, de 10:00-12:30 h

 • PD    PRESENCIAL DUAL   20h
  Tots som creatius: com activar la nostra programació com a creadors
  El procés creatiu: els quatre escriptors que som. Divergència i focus creatiu
  Recursos contra el bloqueig literari, la por a la pàgina en blanc i la procrastinació
  Tècniques creatives per ampliar la percepció i treure el màxim rendiment de les pròpies idees

  Laura López
  4 de Maig
  Dijous, de 10:00-12:30 h

 • PA    PRESENCIAL AULA   30h
  La novel·la enigma com a joc intel·lectual
  La novel·la negra com a anàlisi social
  Personatges aristocràtics contra polis, lladres i dones fatals
  La dura realitat contra la negra ficció

  Andreu Martín
  20 d'Abril
  Dijous, de 17:00-20:00 h

 • PD    PRESENCIAL DUAL   20h

  Aprendre a construir personatges femenins desenvolupats en profunditat, inclassificables, complexes, independents i allunyats dels estereotips de gènere.

  Ariadna Castellarnau
  24 d'Abril
  Dilluns, de 18:30-21:00 h

 • PD    PRESENCIAL DUAL   20h
  Aprender a escuchar el ritmo y la cadencia en los textos
  Entrar en el estado poético, en el flujo de la conciencia
  La importancia de la elipsis, la metáfora, la digresión y las asociaciones libres

  Esmeralda Berbel
  28 d'Abril
  Divendres, de 18:00-20:30 h

 • PD    PRESENCIAL DUAL   20h
  Territoris entre ficció i no-ficció
  Som literatura: experiència i paràbola narrativa
  Identitats narratives i construcció textual del jo
  L’estructura narrativa de la (no) ficció

  Carles Adamuz
  28 d'Abril
  Divendres, de 17:30-20:00 h

 • PA    PRESENCIAL AULA   20h
  Del xat al conte i al poema
  Com escriure: viure històries i voler explicar-les
  Com llegir: deixar-se explicar històries i viure-les
  La construcció de la història

  Mar Tomás
  3 de Maig
  Dimecres, de 17:00-19:30 h

 • PD    PRESENCIAL DUAL   20h
  Autors/es, corrents i vies d\'innovació nacionals i internacionals: de Collins a Miéville.
  Hibridació, gamificació, normalització i nous codis de gènere (populars i secrets).
  Els grans canvis: internet, les sèries i la incorporació massiva de la dona al gènere.

  Ricard Ruiz
  28 d'Abril
  Divendres, de 18:00-20:30 h

 • PA    PRESENCIAL AULA   20h
  Redescobrir el mite del laberint i el minotaure (i tot allò que l’habita i es relaciona amb ell) i descobrir com alguns autors i autores han recollit els seus elements i símbols per reinterpretar-lo.

  Inés Macpherson
  2 de Maig
  Dimarts, de 18:00-20:30 h

 • PA    PRESENCIAL AULA   20h

  Analizar en profundidad las características del género a través de algunas novelas cortas
  Dotar a los alumnos de la capacidad de reconocer la nouvelle y aplicar sus conocimientos tanto a sus lecturas como a la práctica si se aventurasen a escribir una.

  Mercedes Abad
  3 de Maig
  Dimecres, de 18:00-20:30 h

 • PA    PRESENCIAL AULA   20h
  Todos pensamos en escribir la historia de nuestros padres, de un científico aventurero, de una abuela inmigrante, de un cantante, de un campeón de ciclismo o nuestra propia biografía.
  En este curso analizaremos técnicas de producción y escritura de biografías y autobiografías.

  Leonardo Faccio
  2 de Maig
  Dimarts, de 18:30-21:00 h

 • PD    PRESENCIAL DUAL   20h
  Diferentes técnicas narrativas para crear proyectos audiovisuales para que el autor o autora pueda plasmar su visión artística.
  Dirigido a cineastas, escritoras/es, poetas, los que tengan una historia y los que no la tengan, los que deseen experimentar con un formato breve.

  Daniel Resnich
  5 de Maig
  Divendres, de 17:30-20:00 h

 • PA    PRESENCIAL AULA   20h
  Acercarnos a la literatura a través de autores que no fundamentan su obra en la
  construcción, la estructura y la relojería perfecta del relato, sino en un estado de
  revelación que empuja su mano.

  Antonio Iturbe
  4 de Maig
  Dijous, de 18:00-20:30 h

 • PA    PRESENCIAL AULA   20h
  Pràctica d\'escriptura de textos amb un o diversos personatges
  Situacions creades amb accions, paraules, silencis i subtext
  Exercicis d\'escriptura de monòlegs i diàlegs
  Comentari d\'escenes d\'obres actuals i clàssiques

  Toni Cabré
  4 de Maig
  Dijous, de 18:00-20:30 h

 • PD    PRESENCIAL DUAL   20h
  Analizar la situación de la mujer en el siglo XIX y cómo se ve reflejada (y a veces, influenciada) por la producción literaria de la época.
  Destacar la obra de las escritoras y su recepción por parte de crítica y público, prestando atención a segmentos sociales tradicionalmente infravalorados, como las sirvientas, las solteronas, las enfermas mentales o las viajeras.

  María Antonia de Miquel / Olga Merino
  28 d'Abril
  Divendres, de 17:00-19:30 h

 • PD    PRESENCIAL DUAL   20h
  Vida i obra d’Anne Brontë (1820-1849).
  Procés creatiu de La llogatera de Wildfell Hall.
  Lectura conceptual i formal de La llogatera de Wildfell Hall.
  La recepció crítica i la influència de La llogatera de Wildfell Hall entre 1848 i l’actualitat.

  Sam Abrams
  18 d'Abril
  Dimarts, de 16:00-18:00 h

Cursos bimestrals de primavera

Videocursos en directe (Zoom)

 
 • VD    VIDEOCURS   20h
  Aprendre a escollir el punt de vista més indicat en funció dels diversos tipus de narració
  Aprofundir en les particularitats tècniques de les veus narratives per a fer-ne un ús eficaç.

  Carles Adamuz
  4 de Maig
  Dijous, de 17:30-20:00 h

 • VD    VIDEOCURS   20h
  El procés de composició d’un text
  Propietats textuals. Claredat i eficàcia
  Adequació i correcció lingüística
  Treball sobre textos literaris i no literaris

  Jordi Garcia
  24 d'Abril
  Dilluns, de 16:00-18:30 h

 • VD    VIDEOCURS   20h
  Dudas y errores sintácticos frecuentes: de los signos de puntuación a la estructura del texto
  La precisión léxica
  Trabajo sobre textos literarios y no literarios

  Eduardo González
  28 d'Abril
  Divendres, de 10:00-12:30 h

 • VD    VIDEOCURS   20h
  Extreure del relat cinematogràfic els elements bàsics de la construcció d’una ficció satisfactòria.
  Exercitar-se en la lectura literària del cinema.
  Descobrir la importància de la narrativa visual en la narrativa literària moderna.
  Construir les bases d’un relat propi.

  Melcior Comes
  2 de Maig
  Dimarts, de 17:00-19:30 h

 • VD    VIDEOCURS   20h
  Repaso de conceptos básicos (Microrrelato I)
  Los géneros: histórico, negro/policial, erótico/romántico
  Lo concreto y lo abstracto.

  José Ignacio García
  4 de Maig
  Dijous, de 17:00-19:30 h

 • VD    VIDEOCURS   20h
  Recorrido por la historia del terror moderno, desde el siglo XIX hasta la actualidad.
  Cómo funciona el terror: las claves y los mecanismos para inquietar y asustar al lector.

  Mauricio Bach
  2 de Maig
  Dimarts, de 17:30-20:00 h

 • VD    VIDEOCURS   20h
  Cada clase estará dedicada al análisis y debate sobre una película, que se contextualizará en su momento histórico y se pondrá en relación con aspectos diversos como la obra del director, las biografías de los actores, el origen del guión, la relevancia en la historia de la cultura…

  Mauricio Bach
  24 d'Abril
  Dilluns, de 18:30-21:00 h

 • VD    VIDEOCURS   20h

  Aprofundir en les relacions entre la psicologia i la literatura des del punt de vista de la creació de textos i de la interpretació de textos.

  Estudiar la constitució de la psicologia com a ciència i la seva evolució al llarg del segle XX.

  Sam Abrams
  17 d'Abril
  Dilluns, de 18:00-20:00 h

 • VD    VIDEOCURS   20h
  Comprendre les possibilitats que ofereix el haiku modern.
  Conèixer les formes literàries i artístiques que envolten l’univers haikuista.

  Abraham Mohino
  2 de Maig
  Dimarts, de 18:30-21:00 h

 • VD    VIDEOCURS   20h
  El viaje del libro: del manuscrito a la librería
  Criterios para la valoración de un manuscrito: la redacción de un informe de lectura
  Técnicas para la redacción de una contracubierta

  Rosa Maria Prats
  2 de Maig
  Dimarts, de 18:30-21:00 h

 • VD    VIDEOCURS   20h
  Aumentar la formación de aquellos alumnos que, habiendo cursado El lector profesional I, quieran adquirir un mayor rodaje en la redacción de informes de lectura.  Rosa Maria Prats
  24 d'Abril
  Dilluns, de 18:30-21:00 h

 • VD    VIDEOCURS   30h
  Lectura, análisis y valoración de un original
  Desequilibrios temáticos. Orden y progresión
  Desajustes en el registro lingüístico. Adecuación al tema y al público de destino

  Rosa Maria Prats
  21 d'Abril
  Divendres, de 17:00-20:00 h

 • VD    VIDEOCURS   20h
  Facilitar el coneixement de les particularitats gramaticals més essencials de la llengua llatina (en especial, la declinació i la conjugació).
  Conèixer i saber aplicar la morfologia nominal, pronominal i verbal del llatí.

  Mònica Miró
  24 d'Abril
  Dilluns, de 15:30-18:00 h

 • VD    VIDEOCURS   20h

  Acostar la biografia grega i llatina al públic d’avui dia i fer-li’n veure la vigència, el caràcter inexhaurible, explicant què representaren algunes obres mestres d’aquest gènere en el moment de la seva aparició i de quina recepció i evolució han estat objecte des d’aleshores fins als nostres dies.

  Mònica Miró
  2 de Maig
  Dimarts, de 19:00-21:30 h

 • VD    VIDEOCURS   20h

  Estudiar la projecció literària dels principals autors, obres i gèneres grecollatins des de l’antiguitat tardana fins a l’actualitat.

  Mònica Miró
  27 d'Abril
  Dijous, de 10:00-12:30 h

Seminaris de primavera

Seminaris en 3 actes: tres sessions de tres hores de durada cadascuna, una modalitat breu, econòmica i de gran intensitat literària!