Clàssics a la carta: Mites eterns

 • 20h
 • VD  VIDEOCURS EN DIRECTE 
 • novetat
 •      Mònica Miró /
 •    Aquest curs s'imparteix en: Català
 •    Les intervencions en el curs es fan en Català o Castellà

Preu curs :

Si participes en línia
330,00 €

(Aquesta modalitat d'inscripció no requereix ser soci de l'Ateneu Barcelonès)

 Consulta els descomptes i les formes de pagament disponibles (aquí >>)

Si vols descobrir el món fascinant dels mites grecollatins, aquest curs és per a tu. Aprendràs a conèixer els mites que han inspirat la cultura occidental, des del món antic fins als nostres dies. Analitzaràs la presència de la mitologia clàssica en la literatura, la música, les arts plàstiques, el teatre i el cinema universals. Llegiràs i comentaràs passatges de les Metamorfosis d’Ovidi, una obra mestra de la narrativa mítica.

Grups de curs de l'edició actual

 

Mònica Miró

Grup A2
VIDEOCURS EN DIRECTE
Dimarts 15:00-17:30 h
Data d'inici: 30/01/2024

Edicions d'aquest curs

 • gener-març
 • La mitologia clàssica: origen, elements constituents i pervivència.
 • Anàlisi transversal de la mitologia grecoromana: escoles interpretatives.
 • Les Metamorfosis d’Ovidi o la Bíblia de la mitologia.
 • Lectura i comentari de diversos passatges dels llibres de les Metamorfosis d’Ovidi, entre d’altres els següents:
Deucalió i Pirra (Metamorfosis 1, 313-415)
Dafne i Apol·lo (Metamorfosis 1, 416-567)
Faetont (Metamorfosis 1, 750-779; Metamorfosis 2, 1-400)
Europa (Metamorfosis 2, 833-875)
Narcís (Metamorfosis 3, 339-510)
Píram i Tisbe (Metamorfosis 4, 53-166)
Aracne (Metamorfosis 6, 1-145)
Pigmalió i Galatea (Metamorfosis 10, 243-294)
 • Acostar alguns mites grecollatins al públic d’avui dia i fer-li’n veure la vigència, el caràcter inexhaurible, explicant què representaren en el món antic i de quina recepció i evolució han estat objecte des d’aleshores fins als nostres dies.
 • Analitzar la pervivència de temes, motius, personatges i tòpics de la mitologia clàssica en la literatura, la música, les arts plàstiques, el teatre i el cinema universals.
 • Llegir i comentar passatges de les Metamorfosis d’Ovidi amb les eines suficients per descobrir-hi, tot i el seu caràcter antic i altre, el que encara ens diuen a nosaltres, dones i homes del segle xxi.
El curs consta de vuit sessions de dues hores i mitja de durada: en la primera sessió, s’exposen qüestions de caràcter general per introduir-se en la mitologia grecollatina, el seu significat i la seva expressió literària en l’obra d’Ovidi; per a cadascun dels passatges de les Metamorfosis d’Ovidi que es llegeixen i s’analitzen durant el període del curs s’ofereixen presentacions de caire teòric, en què es donen les claus necessàries per abordar-los (fonts, context, gènere, aspectes concrets de la història, pervivència en les arts plàstiques, la literatura, la música, el cinema...); es fa també una posada en comú amb la professora de la lectura personal que l’alumnat hagi fet dels episodis mítics triats (club de lectura); la darrera sessió serveix per fer una recapitulació dels textos llegits i parlar d’altres aspectes menys coneguts de la seva pervivència. S’ofereixen també recomanacions bibliogràfiques, tant de fonts primàries com d’articles i monografies crítiques, perquè qui ho desitgi pugui aprofundir les qüestions tractades.
 • Edicions que es poden emprar per fer la lectura dels passatges ovidians escollits:

Ovidi (1929). Les metamorfosis. Traducció catalana d’A. M. Trepat i A. M. de Saavedra. Barcelona: Fundació Bernat Metge (3 volums).
Ovidi (1994-1997). Metamorfosis. Traducció catalana, introducció i notes d’F. Aguilera. Barcelona: La Magrana (2 volums) [nova edició 2022, en un sol volum].
Ovidi (2000). Les metamorfosis. Traducció catalana de J. Parramon. Barcelona: Quaderns Crema.
Ovidi (2019). Metamorfosis. Traducció catalana d’A. M. Trepat i A. M. de Saavedra. Pròleg de Jaume Juan. Barcelona: Bernat Metge Essencial (2 volums).
Ovidio (1995). Metamorfosis. Traducció castellana de C. Álvarez i R. M. Iglesias. Madrid: Cátedra.
Ovidio (1998). Metamorfosis. Traducció castellana d’A. Ramírez de Verger i F. Navarro Antolín. Madrid: Alianza Editorial.
Ovidio (2004). Metamorfosis. Traducció castellana d’A. Ruiz de Elvira. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (3 volums).
 • Bibliografia general:

Albrecht, M. von, Historia de la literatura romana, Barcelona: Herder, 1997 (2 vol.) [original en alemany; trad. cast. de D. Estefanía i A. Pociña].
Balló, J. – Pérez, X., La llavor immortal. Els arguments universals en el cinema, Barcelona: Empúries, 1995.
Bayet, J., Historia de la literatura latina, Barcelona: Ariel, 1985 [original en francès; trad. cast. de J.I. Ciruelo].
Bickel, E., Historia de la literatura romana, Madrid: Gredos, 1987 [original en alemany; trad. cast. de J.M. Díaz Reganón].
Bieler, L., Historia de la literatura romana, Madrid: Gredos, 1992 [original en alemany; trad. cast. d’M. Sánchez Gil].
Bolgar, R.R., The Classical Heritage and its Beneficiaries, Cambridge: Cambridge University Press, 1973.
Bowra, C. M., Introducción a la literatura griega, Madrid: Gredos, 2007 [original en anglès; trad. cast. d’L. Gil Fernández].
Büchner, K., Historia de la literatura romana, Barcelona: Labor, 1982 [original en alemany; trad. cast. d’A. Ortega i E. Valentí].
Codoñer, C. (coord.), Géneros literarios latinos, Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca, 1987.
Codoñer, C. (coord.), Historia de la literatura latina, Madrid: Cátedra, 1997.
Curtius, E. R., Literatura europea y Edad Media latina, Mèxic, Madrid i Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1976 [original en alemany; trad. cast. d’M.F. Alatorre i A. Alatorre].
Easterling, P. E. – Knox, B. M. W. (ed.), Literatura griega, Madrid: Gredos, 1996 [original en anglès. trad. cast. d’F. Zaragoza Alberich].
Fuhrmann, M., Literatura romana, Madrid: Gredos, 1985 [original en alemany; trad. cast. d’R. de la Vega].
Highet, G., La tradición clásica. Influencias griegas y romanas en la literatura occidental, Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 1978 (2 vol.) [original en anglès; trad. cast. d’A. Alatorre].
Kenney, E. J. – Clausen, W. V. (ed.), Literatura latina, Madrid: Gredos, 1996 [original en anglès; trad. cast. d’E. Bombín].
Lesky, A., Historia de la literatura griega, Madrid: Gredos, 2009 [original en alemany; trad. cast. de J.M. Díaz-Regañón López i B. Romero].
Lloyd-Jones, H., Classical Survivals. The Classics in the Modern World, Oxford: Duckworth, 1988.
López Férez, J. A. (coord.), Historia de la literatura griega, Madrid: Cátedra, 2009.
May, R., La necesidad del mito. La influencia de los modelos culturales en el mundo contemporáneo, Barcelona: Paidós, 1992 [original en anglès; trad. cast. d’L. Botella García del Cid].
Settis, S., El futuro de lo clásico, Madrid: Abada, 2006 [original en italià; trad. cast. d’A. Soria Olmedo].
Winkler, M.M. (ed.), Classical Myth and Culture in the Cinema, Oxford i Nova York: Oxford University Press, 2001.

Es donarà bibliografia específica per a cada proposta en el moment d’iniciar el curs.
Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris

Important

 • Aquest servei NO et compromet a matricular-te a cap curs.
 • Aquest servei NO implica cap tipus de reserva de plaça per a cap curs.
 • L'única finalitat d'aquest servei és que quan s'obri el període de matriculació per al curs que hagis triat, t'enviarem un correu electrònic com a recordatori.
Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris
*escriu aquí tots els dubtes que tinguis sobre aquest curs