Serveis

Tutories

Servei de tutoria individual en 7 idiomes (presencial o virtual)

L’Escola d’Escriptura ofereix un servei de tutoria individualitzada per obres acabades (novel·les, reculls de contes o poemaris) que necessitin una revisió.

 

Tutor

L’Escola i l’alumne o usuari acorden quin dels professors del claustre de l’Escola serà el tutor de l’obra.

 

Obra

L’alumne o usuari lliura impresa la seva obra a la secretaria de l’Escola –en el cas de les tutories presencials- o en un document .doc al campus virtual de l’Escola –en el cas de les tutories virtuals–.

 

Periodicitat

Alumne i professor estableixen la periodicitat de les tutories. Són un total de 18 hores, repartides en 9 sessions de dues hores. La fòrmula estàndar és una sessió tutoria al mes, però tutor i alumne poden establir un calendari diferent en funció de les necessitats de l’obra.

 

Modificacions i reescriptura

Abans de la següent sessió, l’alumne envia al tutor les modificacions corresponents als primers capítols o parts (aquest mètode es segueix durant tota la tutoria). A les vuit sessions restants es valoren les modificacions introduides i es planifiquen les que cal fer en els següents capítols o parts, fins completar la reescriptura de l’obra.