Escriptura de no-ficció II / Fi de projecte

  • 90h
  • PD  PRESENCIAL DUAL 
  •      Mònica Miró /
  •    Aquest curs s'imparteix en: Català
  •    Les intervencions en el curs es fan en Català o Castellà

Preu curs :

Si hi participes a l'aula
1.548,70 €

(El preu curs inclou la quota de soci de l'Ateneu Barcelonés corresponent a la durada del curs)

Si participes en línia
1.259,50 €

(Aquesta modalitat d'inscripció no requereix ser soci de l'Ateneu Barcelonès)

 Consulta els descomptes i les formes de pagament disponibles (aquí >>)

Important: per poder-se matricular a Escriptura de no-ficció II/ Fi de projecte cal haver cursat Escriptura de no-ficció I.

Grups de curs de l'edició actual

 

Mònica Miró

Grup A1
PRESENCIAL DUAL
Dimarts 18:00-21:00 h
Data d'inici: 01/10/2024
A L'AULA
EN LÍNIA

Mònica Miró

Grup B1
PRESENCIAL DUAL
Dimecres 18:00-21:00 h
Data d'inici: 02/10/2024
A L'AULA
EN LÍNIA

Edicions d'aquest curs

  • octubre-maig
Introducció.
La construcció d’una història. Què volem narrar? Com ho volem narrar? Tema, argument i trama. Estructura interna de la narració i construcció del relat. Planificació o brúixola. Espesseir o retallar. Tècniques, estratègies i mecanismes.
De les vivències i de les idees a les històries.
Un estil, un món. La veu personal. L’adopció d’un estil literari.
Una poètica de la mirada. Els punts de vista narratius. Implicacions i distanciaments.
El personatge: centre i motor del relat. Caracterització. Conflicte.
De la importància de crear espais. L’espai com a centre del relat. Paisatges (l’espai físic) i cartografies de l’ànima (l’espai psicològic).
El temps, aquest gran escultor. El temps de la vida i el temps del relat. Fets significatius o climàtics. La selecció. L’el·lipsi.
A propòsit dels diàlegs.
De la transcendència dels detalls.
Sobre els recursos múltiples de l’estil literari (la caixa xinesa, els vasos comunicants, la dada amagada, etc.).
Les estratègies de la creativitat (la memòria multiplicadora, el trinomi fantàstic, escriure a partir d’un final, etc.). El bloqueig literari. La solitud de l’escriptura.
Qüestions de to i de propietats textuals. La correcció i l’estil literari (to narratiu, equilibri i ritme, continuïtat narrativa, cohesió, adequació i coherència del text).
El plaer de revisar. Escriure/reescriure. El goig d’acabar.
L’obertura d’un camí: l’escriptura transversal o la confluència dels gèneres.
Preceptives del bon lector i del bon narrador.
El segon llibre.

Continuar el projecte personal de papers privats planificat i iniciat durant el curs de Papers privats I.
Treballar aspectes específics de l’obra projectada per poder-la concloure satisfactòriament durant el curs següent, és a dir, a Fi de projecte de papers privats.

La metodologia bàsica del curs consisteix a llegir i analitzar de manera detallada i en profunditat cadascun dels projectes personals. Es tracta, sessió rere sessió, d’escriure, revisar i reescriure. La professora valora a classe els textos dels alumnes, assenyalant de forma didàctica els recursos que podrien haver utilitzat per fer més eficaços els seus escrits. Tothom participa de manera activa en totes les sessions, fet que implica, d’una banda, exposar intencions i dubtes de la feina pròpia realitzada i, de l’altra, llegir i comentar els treballs dels altres. Es llegeixen i comenten també a classe textos i obres senceres d’escriptors coneguts. Com a complement subsidiari però de suport molt profitós per al bon progrés dels projectes personals, se suggereixen periòdicament, i en funció de necessitats i dinàmiques específiques, lectures i anàlisis d’obres de referència, entre les quals reben una atenció especial els treballs de preceptiva estilística i narrativa i tots aquells que tenen una aplicació directa en els projectes personals.

 

Obres de referència

 Aavv. La autobiografía y sus problemas teóricos. Estudios e investigación documental. Revista Anthropos, núm. 29 (Barcelona, 1991).

Beaujour, Michel. Miroirs d’encre: rhétorique de l’autoportrait. París: Éditions du Seuil, 1980.

Bergson, Henri. Matière et mémoire. París: PUF, 1990.

Bou, Enric. Papers privats. Assaig sobre les formes literàries autobiogràfiques. Barcelona: Edicions 62 (Llibres a l’abast, 271), 1993.

Catelli, Nora. En la era de la intimidad. El espacio autobiográfico. Rosario: Beatriz Viterbo Editora, 2007.

Kohan, Silvia Adela. De la autobiografía a la ficción. Barcelona: Grafein Ediciones, 2000.

Kohan, Silvia Adela. Escribir sobre uno mismo. Barcelona: Alba, 2002.

Lejeune, Philippe. El pacto autobiográfico y otros estudios. Selecció de textos d’Ángel G. Loureiro; traducció d’Ana Torrent. Madrid: Megazul-Endymion, 1994.

May, Georges. La autobiografía. Traducció de Danubio Torres Fierro. Mèxic: FCE, 1982.

Olney, James (ed.). Autobiography. Essays Theoretical and Critical. Princeton: Princeton University Press, 1980.

Olney, James. Metaphors of self. The meaning of autobiography. Princeton: Princeton University Press, 1972.

Rosa, Nicolás. El arte del olvido (Sobre la autobiografía). Buenos Aires: Puntosur Editores, 1990.

Zambrano, María. La Confesión: Género Literario. Madrid: Siruela, 1995.


Enllaços útils

 http://www.autopacte.org/

Portal proposat per Philippe Lejeune que té per objecte l’escriptura autobiogràfica en totes les seves formes (relats, diaris, cartes, etc.).

 

http://www.grupointramuros.com/revista/

Fundada per Beltrán Gambier i María Sheila Cremaschi el 1994, la revista Intramuros es dedica als gèneres de la biografia, l’autobiografia i les memòries. Publica escrits testimonials d’autors espanyols i internacionals. És pionera en el seu gènere.

 

http://www.lletres.net/pla/QG/

El bloQG presenta El quadern gris de Josep Pla en format blog per iniciativa de l’associació Xarxa de Mots. Una experiència de lectura en comú al cap de noranta anys de la primera data del Quadern.

 

http://www.viatgeaddictes.com/llibres.php#top

Tria de llibres de viatges o relacionats amb el món del viatge. No pretén ser una llista exhaustiva, ni erudita.

 

http://web.ua.es/literatura_autobiografica/

Grup de Recerca de Literatura Contemporània de la Universitat d’Alacant dedicat als gèneres autobiogràfics. Té entre els mèrits principals haver organitzat uns quants simposis de literatura autobiogràfica.

 

https://marjades.files.wordpress.com/1993/04/eboupapersprivats.pdf

Pàgina que dona accés al llibre d’Enric Bou Papers privats. Assaig sobre les formes literàries autobiogràfiques.


 Lectures recomanades
 

Diaris/ dietaris

 

Cioran, Emil. Cuadernos (1957-1972). Traducció de Mayka Lahoz. Barcelona: Tusquets, 2020.

Fuster, Joan. Obres completes, I (Nova edició): Poesia, aforismes, diari, vinyetes i dibuixos. Barcelona: Edicions 62, 2002.

Gimferrer, Pere. Dietari complet, I (1979-1980). Obra catalana completa, 2. Introducció de J.M. Castellet. Barcelona: Edicions 62 (Clàssics catalans del segle xx), 1995.

Kafka, Franz. Diaris 1910-1923. Traducció de Francesca Martínez. Estudi introductori de Lluís Izquierdo. Barcelona: Edicions 62, 2002.

Kafka, Franz. Obras completas II. Diarios. Traducció d’Andrés Sánchez Pascual i Joan Parra Contreras. Edició de Jordi Llovet. Barcelona: Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 2000.

Madieri, Marisa. Verd aigua. Traducció de Marta Hernández Pibernat. Potsfaci de Claudio Magris. Barcelona: Minúscula, 2010.

Manent, Marià. Dietaris. Obres completes, I. Edició de D. Sam Abrams. Barcelona: Edicions 62 (Clàssics catalans), 2000.

Mansfield, Katherine. Diario. Traducció d’Aránzazu Usandizaga. Barcelona: Lumen, 2008.

Mansfield, Katherine. Diaris. Traducció de Marta Pera. Barcelona: L’Avenç, 2018.

Márai, Sandor. Dietaris 1984-1989. Traducció de Francesc Rovira Faixa, Jordi Giné de Lasa i Imola Szabó. Barcelona: Empúries, 2008.

Nin, Anaïs. Incesto: Diario amoroso (1932-1934). Traducció de José Luis Fernández-Villanueva Cenc. Introduccions de Rupert Pole. Notes biogràfiques de Gunther Stuhlmann. Madrid: Siruela, 2006.

Pairolí, Miquel. La vida a la menuda. Dietaris (1990-2010) Paisatge amb flames / L’enigma / Octubre. Girona: Curbet Comunicacio Grafica, 2016.

Pavese, Cesare. L’ofici de viure. Diari 1935-1950. Traducció de Bonaventura Vallespinosa. Barcelona: Anagrama (Textos, 1), 1969.

Pijoan, Joaquim. Diari del pintor JP. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007.

Pla, Josep. El quadern gris. Barcelona: labutxaca, 2014.

Pla, Josep. Notes per a un diari 1966. Barcelona: Destino (El Dofí), 1986.

Ribeyro, Julio Ramón. La tentación del fracaso. Pròleg d’Enrique Vila Matas. Barcelona: Seix Barral, 2019.

Saramago, José. Cuadernos de Lanzarote I (1993-1995). Traducció d’Eduardo Naval. Madrid: Alfaguara, 2001.

Saramago, José. Cuadernos de Lanzarote II (1996-1997). Traducció de Pilar del Río. Madrid: Alfaguara, 2001.

Sòria, Enric. La lentitud del mar. Dietari, 1989-1997. Barcelona: Proa, 2005.

Uriarte, Iñaki. Diarios. Edición completa seguida de un epílogo. Logronyo: Pepitas de Calabaza, 2019.

Valéry, Paul. Cuadernos (1894-1945). Traducció d’Andrés Sánchez Robayna, Maryse Privat i Fátima Sainz. Edició d’Andrés Sánchez Robaya. Barcelona: Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 2007.

 

Epistolaris

 [Alcoforado, Mariana.] Cartes d’amor de la monja portuguesa. Traducció d’Anna Casassas. Barcelona: Angle Editorial, 2006.

[Alcoforado, Marianna]. Cartes d’amor de Marianna Alcoforado (la monja portuguesa). Traducció, pròleg i epíleg de Josep Palau i Fabre. Barcelona: Mall, 1986.

Aleramo, Sibilla i Campana, Dino. Cartes (1916-1918). Traducció de Carme Arenas Noguera. Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner, 2013.

Calders, Pere. Cartes d’amor. A cura de Francesc Vallverdú. Barcelona: Edicions 62 (Balancí, 281), 1996.

Camus, Albert. Cartes a un amic alemany. Traducció de Míriam Cano, pròleg de Xavier Antich i epíleg de David Fernández. Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner, 2019.

Carner, Josep. Epistolari. A cura d’Albert Manent i Jaume Medina. Barcelona: Curial, 1995.

Comadira, Narcís. “Carta a Xavier Folch”, dins Formes de l’ombra. Barcelona: Edicions 62-Empúries, 2002.

De Laclos, Choderlos. Les relacions perilloses. Traducció de Josep-Anton Fernández. Barcelona: Proa, 1988.

Flaubert, Gustave. Cartas del viaje a Oriente. Pròleg, traducció i notes de Ricardo Cano. Barcelona: Lertes (Nan Shan, 29), 1987.

Gramsci, Antonio. Cartes des de la presó / Cartes a Tatiana Schucht. Traducció d’Alba Dedeu. Barcelona: Edicions de 1984, 2014.

Izquierdo, Paula. Cartas de amor salvaje(s). Madrid: Aguilar, 2000.

Kafka, Franz. Carta al pare. Traducció de Ricard Torrents. Vic: Eumo Editorial, 1989.

Kafka, Franz. Carta al pare. Traducció i epíleg de Joan Ferrarons i Llagostera. Barcelona: Angle Editorial, 2020.

Leveroni, Rosa; Palau i Fabre, Josep. Epistolari 1940-1975. A cura de Natàlia Barenys. Presentació de Jaume Medina. Barcelona: PAM, 1998.

Leveroni, Rosa; Soldevila, Ferran. Cartes d’amor i d’exili. A cura d’Abraham Mohino i Enric Pujol. Barcelona: Viena, 2009.

Martí i Pol, Miquel; Vinyoli, Joan. Barcelona / Roda de Ter. Correspondència. Pròleg de Miquel Martí i Pol. Edició a cura de Xavier Folch i Andreu Rossinyol. Barcelona: Empúries, 1987.

Pla, Josep. Un amor de Josep Pla al Canadell. Cartes de Josep Pla i Lilian Hirsch traduïdes i editades per Josep Vergés —en edició independent (Ed. Destino) i incloses també en el volum Per acabar, de l’Obra Completa de Pla (1992).

Riba, Carles. “D’una carta a Paulina Crusat”, dins Sobre poesia i sobre la meva poesia. Barcelona: Empúries (Biblioteca Universal, 2), 1984.

Riba, Carles. De casa a casa. Tria de cartes. A cura de Carles-Jordi Guardiola. Barcelona: Edicions 62, 2007.

Rilke, Rainer Maria. Cartes a un poeta jove. Traducció de Ramon Farrés. Barcelona: Angle Editorial, 2008.

Rodoreda, Mercè. Cartes a l’Anna Murià (1939-1956). Barcelona: Edicions de l’Eixample, 1991.

Rulfo, Juan. Aire de las colinas. Cartas a Clara. Barcelona / Madrid: Plaza & Janés Editores / Debate, 2000.

Sales, Joan. Cartes a Màrius Torres. Barcelona: Club Editor, 2014.

Salinas, Pedro. Cartas a Katherine Whitmore. Edició i pròleg d’Enric Bou. Barcelona: Tusquets Editores, 2002.

Salvat-Papasseit, Joan. Postals a les filles. Edició d’Amadeu-J. Soberanas. Barcelona: La Magrana, 1986.

Torres, Màrius. Cartes a Mahalta. Barcelona: Club Editor, 2017.

Trousson, Raymond. Romans de femmes du xviiie siècle. París: Éditions Robert Laffont, 1996.

Verdaguer, Jacint. En defensa pròpia. Edició de Narcís Garolera. Barcelona: Tusquets, 2002.

Wilde, Oscar. De profundis: epistola. In carcere et vinculis. Traducció de Jordi Larios. Barcelona: Quaderns Crema, 1996.

 

Llibres de viatges

 Athill, Diana. Diari de Florència. Traducció de Mar Vidal. Barcelona: Univers, 2020.

Bashō, Matsuo. Diarios de viaje. Traducció d’Alberto Silva i Masateru Ito. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2015.

Bashō, Matsuo. L’estret camí de l’interior (Oku no Hosomichi). Traducció de Jordi Mas López. Barcelona: Edicions de 1984, 2012.

Blasco Ibáñez, Vicente. Oriente. Sevilla: Renacimiento, 2017.

Cela, Camilo José. Viaje a la Alcarria. Nuevo viaje a la Alcarria. Barcelona: DeBolsillo, 2020.

Chateaubriand, François-René, Quinet, Edgar i Renan, Ernest. Des de l’acròpolis. Traducció de Montserrat Gallart. Avinyonet de Puigventós: L’Art de la Memòria Edicions, 2018.

De Maistre, Xavier. Viatge al voltant de la meva cambra. Traducció de Salvador Company i Anna Torcal. València: Universitat de València, 2006.

Forster, Edward Morgan. Faros i Farelló: una evocació d’Alexandria. Traducció de Manuel Forcano. Barcelona: Proa, 2002.

Gaziel, Diario de un estudiante. París 1914. Barcelona: Diéresis, 2013.

Goethe, Johann Wolfgang. Viatge a Itàlia. Traducció i notes de Rafael M. Bofill. Barcelona: Columna, 1996.

Ibn Battuta. Els viatges. Traducció de Margarita Castells i Manuel Forcano. Barcelona: Proa (A tot vent, 430), 2005.

Kapuscinski, Ryszard. Viatges amb Heròdot. Traducció d’Anna Rubió i Jerzy Slawomirski. Barcelona: Empúries, 2006.

Leigh Fermor, Patrick. El tiempo de los regalos. Entre los bosques y el agua. Barcelona: RBA Bolsillo, 2017.

Leigh Fermor, Patrick. El último tramo. Barcelona: RBA Bolsillo, 2018.

Leigh Fermor, Patrick. Mani. Viajes por el sur del Peloponeso. Barcelona: Acantilado, 2010.

Leigh Fermor, Patrick. Roumeli. Viajes por el norte de Grecia. Barcelona: Acantilado, 2011.

Lévi-Strauss, Claude. Tristos tròpics. Traducció de Miquel Martí i Pol. Barcelona: Anagrama (Textos, 4), 1969.

Magris, Claudio. El Danubi. Traducció d’Anna Casassas. Barcelona: Edicions de 1984, 2002.

Maillard, Chantal. Bélgica. València: Pre-Textos, 2011.

Moix, Terenci. Crónicas italianas. Barcelona: Seix Barral, 2004.

Piera, Josep. Seducions de Marràqueix. Barcelona: Edicions 62, 2001.

Pla, Josep. Cartes d’Itàlia. Barcelona: Destino, 2009.

Pla, Josep. De l’Empordanet a Andorra. Barcelona: Destino (El dofí), 1989.

Pla, Josep. La Costa Brava. Barcelona: Labutxaca, 2009.

Pla, Josep. Obra completa, 15. Les illes. Barcelona: Destino, 2005.

Pla, Josep. Obra completa. 37. Itàlia i el Mediterrani. Barcelona: Destino, 2011.

Pla, Josep. Viatge a Rússia. Barcelona: Destino, 2004.

Rusiñol, Santiago. L’illa de la calma. Muro: enSiola, 2005.

Sagarra, Josep M. de. La ruta blava, dins Obres completes. Prosa, Barcelona: Selecta (Perenne, 22), 1967.

Sagarra, Josep M. de. La ruta blava. Barcelona: Edicions 62, 2009.

Sand, George. Un hivern a Mallorca. Traducció d’Antoni-Lluc Ferrer. Barcelona: Edicions de 1984, 2013.

Stendhal. Cròniques italianes. Traducció de Xavier Pericay. Pròleg de Gaziel. Barcelona: Destino, 2003.

Wortley Montagu, Mary. Cartas desde Estambul. Traducción de Celia Filipetto. Prefaci i edició de Víctor Pallejà. Madrid: La línea del horizonte, 2017.

Xammar, Eugeni. La Rússia d’avui, dins Periodisme. Barcelona: Quaderns Crema, 1989.

 

Autobiografies, memòries i confessions

 Agustí d’Hipona. Confessions. Traducció de Miquel Dolç. Barcelona: Proa, 2007.

Auster, Paul. Informe de l’interior. Traducció d’Albert Nolla, Barcelona: Labutxaca, 2015.

Auster, Paul. La invenció de la solitud. Traducció de Marc Rubió. Barcelona: Edicions 62, 2000.

Auster, Paul. Viure al dia. Traducció de Víctor Compta. Barcelona: Labutxaca, 2013.

Benet, Josep. Memòries, 1: De l’esperança a la desfeta. Barcelona: Edicions 62, 2020.

Berger, John. Y nuestros rostros, mi vida, breves como fotos. Traducció de Pilar Vázquez Álvarez. Madrid: Hermann Blume, 1984.

Bergman, Ingmar. Linterna màgica. Traducció de Marina Torres i Francisco Urix. Barcelona: Tusquets Editores, 1995.

Bladé, Artur. Cicle de l’exili I. L’exiliada. Valls: Cossetània Edicions, 2006.

Bladé, Artur. Cicle de l’exili II. Viatge a l’esperança (Impressions d’un viatge a la nostra terra l’any 1956) i De l’exili a Mèxic. Valls: Cossetània Edicions, 2008.

Bladé, Artur. Cicle de l’exili III. L’exiliada (segona part). Valls: Cossetània Edicions, 2010.

Bladé, Artur. Cicle de la terra natal I. Benissanet (Els treballs i els dies d’un poble de l’Ebre català) i Gent de la Ribera d’Ebre (Artesans, pagesos, rodaires...). Valls: Cossetània Edicions, 2007.

Bladé, Artur. Cicle de la terra natal II. Les primeres descobertes. Crònica del país natal (Vida i mort d’un petit món), Visió de l’Ebre català i Guia de Benissanet). Valls: Cossetània Edicions, 2008.

Bladé, Artur. Cicle de la terra natal III. (L’Edat d’or). Valls: Cossetània Edicions, 2008.

Brainard, Joe. Me’n recordo. Traducció de Màrius Serra. Barcelona: L’Avenç, 2010.

Cardoso Pires, José. De Profundis. Traducció de Carlos Manzano. Barcelona: Libros del Asteroide, 2006.

Cellini, Benvenuto. Vida. Traducció de Loreto Busquets. Barcelona: Curial Edicions Catalanes, 1979.

Cocteau, Jean. La dificultat de ser. Traducció d’Antoni Clapés. Barcelona: Quid Pro Quo, 2018.

Coetzee, J. M. Infantesa. Escenes de la vida a províncies. Traducció de Dolors Udina. Barcelona: Edicions 62, 2006.

Dalí, Salvador. Vida Secreta. Traducció de Bartomeu Bardagí. Barcelona: Empúries, 1993.

Espinàs, Josep M. Temps afegit. Com un autoretrat. Barcelona: La Campana, 2001.

Franquesa, Teresa. Matèria viva. Barcelona: Proa (Beta, 202), 2009.

Fullat, Octavi. La meva bellesa. Barcelona: Angle Editorial, 2010.

Fullat, Octavi. La meva llibertat. Barcelona: Angle Editorial, 2006.

Fullat, Octavi. La meva veritat. Barcelona: Angle Editorial, 2008.

Ginzburg, Natalia. Les petites virtuts. Traducció d’Elena Rodríguez. Barcelona: Ático de los libros, 2015.

Ginzburg, Natalia. Lèxic familiar. Traducció d’Elena Rodríguez. Pròleg de Llucia Ramis. Barcelona: Ático de los libros, 2018.

Grau, Isidre. Primer paisatge. Barcelona: Gregal, 2016.

Istrati, Panait. Els meus començaments. Traducció d’Anna Casassas. Barcelona: Minúscula, 2015.

Kertész, Imre. Jo, un altre. Traducció d’Eloi Castelló. Barcelona: Quaderns Crema, 2005.

Koestler, Arthur. Memorias. Traducció de J. R. Wilcock i A. L. Bixio. Barcelona: Lumen, 2011.

Montaigne, Michel. Assaigs. Traducció de Vicent Alonso. Barcelona: Proa, 2008.

Perec, Georges. Me acuerdo. Traducció de Mercedes Cebrián. Madrid: Impedimenta, 2017.

Pijoan, Joaquim. El jardí de les delícies. Barcelona: Gregal, 2018.

Pijoan, Joaquim. Retrat del jove skizo. Barcelona: Lapislàtzuli, 2022.

Pijoan, Joaquim. Tempus fugit. Barcelona: Gregal, 2016.

Rodoreda, Mercè. Autoretrat. Edició de Mònica Miró i d’Abraham Mohino. Barcelona: Angle Editorial, 2008.

Rousseau, Jean-Jacques. Les confessions. Traducció de Jaume Fuster i Joan Casas. Pròleg d’Alain Verjat. Barcelona: Edicions 62 (MOLU, 42), 1985.

Sagarra, Josep M. Memòries. Barcelona: Edicions 62 (MOLC, 58), 1981.

Sartre, Jean-Paul. Els mots. Traducció de J. M. Corredor. Barcelona: Proa, 1989.

Stendhal. Vida de Henry Brulard. Traducció de Juan Bravo. Madrid: Alfaguara, 2004.

Vilallonga, Llorenç. Falses memòries de Salvador Orlan. Barcelona: Club Editor, 1982.

 

Biografies i retrats literaris

 Aub, Max. Jusep Torres Campalans. Barcelona: Lumen (Palabra en el tiempo, 64), 1970.

Bikont, Anna i Szczęsna, Joanna. Trastos, recuerdos. Una biografía de Wislawa Szymborska. València: Pre-textos, 2015.

Capote, Truman. Retrats. Traducció de Francesc Rovira. Barcelona: Angle Editorial, 2009.

Eckermann, Johann Peter. Conversaciones con Goethe. Traducció de Rosa Sala Rose. Barcelona: Acantilado, 2005.

Gibson, Ian. La vida excessiva de Salvador Dalí. Traducció de Xavier Pàmies. Barcelona: Empúries (Narrativa, 80), 1998.

Julià, Lluïsa. Maria-Mercè Marçal. Una vida. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2017.

Lord, James. Retrato de Giacometti. Traducció d’Amaya Bozal. Madrid: La balsa de la Medusa, 2002.

Murià, Anna. Crònica de la vida d’Agustí Bartra. Barcelona: Pòrtic (Vides i memòries, 5), 1990.

Porcel, Baltasar. Grans catalans. Barcelona: Proa (OCBP, 6), 1994.

Roig, Albert. Gos. Vida de Rainer Maria Rilke. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2016.

Safranski, Rüdiger. Goethe. La vida como obra de arte. Traducció de Raúl Gabás. Barcelona: Tusquets, 2015.

Stach, Reiner. Kafka. Los años de las decisiones. Traducció de Carlos Fortea. Madrid: Siglo XXI, 2003.

Zgustova, Monika. La intrusa. Retrat íntim de Gala Dalí. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2018.

 

Aforismes, màximes i pensaments

 Argullol, Rafael. El caçador d’instants. Quadern de travessia 1990-1995. Barcelona: Destino, 1996.

Canetti, Elias. La província de l’home. Notes 1942-1972. Traducció de Ramon Monton. Barcelona: Edicions 62 (MOLU/sXX, 66), 1992.

Chillida, Eduardo. Preguntes, Aromes i Pensaments, d’Eduardo Chillida, dins «Els Marges», núm. 73 (primavera 2004).

Fuster, Joan. Aforismes. Alzira: Bromera, 2000.

Fuster, Joan. Consells, proverbis, insolències, dins Indagacions i propostes. Barcelona: Edicions 62 (MOLC, 53), 1981.

Kafka, Franz. Aforismes de Zürau. Edició a cura de Roberto Calasso. Traducció de Feliu Formosa. Barcelona: Arcàdia, 2005.

 

Topografies de l’ànima. La casa de la infantesa

 Bachelard, Gaston. «La casa natal y la casa onírica», dins La tierra y las ensoñaciones del reposo. Ensayo sobre las imágenes de la intimidad. México: Fondo de Cultura Económica, 2006.

Di Verdura, Fulco. Una infància siciliana. Els dies feliços d’estiu. Traducció de Caterina Molina. Barcelona: Edhasa, 1992.

Gracq, Julien. Les aigües estretes. Traducció de Ramon Girbau. Barcelona: Quaderns Crema, 2007.

Kaschnitz, Marie Luise. La Casa de la Infancia. Traducció de Rosa Pilar Blanco. Barcelona: Minúscula, 2009.

Lee, Laurie. Sidra amb la Rosie. Traducció de Montserrat Solanas. Barcelona: Edhasa, 1987.

Mohino i Balet, Abraham. Ànemos. Barcelona: Godall edicions, 2018.

Perec, Georges. Especies de espacios. Traducció de Jesús Camarero. Mataró: Ediciones de Intervención Cultural, 2007.

Riber, Llorenç. La minyonia d’un infant orat. Barcelona: La Magrana, 2007.

Saramago, José. Petites memòries. Traducció de Xavier Pàmies. Barcelona: Edicions 62, 2007.

 

La humanitat ferida

 Altisén, Anna. Quan vaig deixar de ser natura lleugera. Barcelona: Empúries, 2013.

Bolaño, Roberto. «Literatura + enfermedad = enfermedad», dins El Gaucho insufrible. Barcelona: Anagrama, 2003.

Gracia Armendáriz, Juan. Diario del hombre pálido. Madrid: Dedmipage, 2010. // Terapéutica literatura (El País, 15/11/2008).

Pla, Josep. «Un infart de miocardi», dins Notes per a Sílvia, OC 26. Barcelona: Destino, 1974.

Serra, Màrius. Quiet. Barcelona: Empúries, 2009.

Sontag, Susan. La malaltia com a metàfora. Traducció de Mateu Huguet i Recasens. Barcelona: Empúries, 1997.

 

Informes. L’art de passar comptes

 Barthes, Roland. Journal de deuil. París: Seuil / Imec, 2009.

Beauvoir, Simone de. Una mort molt dolça. Traducció de Ramon Xuriguera. Barcelona: Proa (Club de butxaca, 85), 1990.

Kafka, Franz. «Carta al pare», dins Els fills. Barcelona: Empúries, 1999.

Pàmies, Teresa. Informe al difunt. Barcelona: La Campana, 2008.

Riera, Carme. Tiempo de espera. Barcelona: Lumen, 1998.

 

Es donarà bibliografia específica per a cada proposta en el moment d’iniciar el curs i també al llarg de les trenta sessions que el constitueixen.

Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris

Important

  • Aquest servei NO et compromet a matricular-te a cap curs.
  • Aquest servei NO implica cap tipus de reserva de plaça per a cap curs.
  • L'única finalitat d'aquest servei és que quan s'obri el període de matriculació per al curs que hagis triat, t'enviarem un correu electrònic com a recordatori.
Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris
*escriu aquí tots els dubtes que tinguis sobre aquest curs