Marta Albaladejo Mur    (Barcelona 1960)

 
 • Professora del curs “Parlar en públic” de la Fundació Institut de Formació Contínua (IL3) de la Universitat de Barcelona i elaboració del material didàctic online (2009, 2010)
 • Professora de “Comunicació Oral” al Col·legi de Bibliotecaris -Documentalistes de Catalunta (2010)
 • Coordinadora del centre Coaching & Comunicació (des del 2011)
 • Professora del taller “Seduir amb la paraula i triomfar a les reunions” a la Universitat Politècnica de València
 • Professora del curs “Estratègies per a la comunicació oral”, Els Juliols, Universitat de Barcelona. (2008, 2009, 2013)
 • Professora de comunicació oral a diverses institucions: Diputació de Barcelona, Escola d’Administració Pública de Catalunya, Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya, Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya, Instituts de Ciències de l’Educació (UAB, UB, UdG)
 • Professora d’oratòria a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès
 • Llicenciada en Filologia Catalana (UB, 1991)
 • Màster de Formación de Profesores de Lenguas Extranjeras, Adquisición de Español como Segunda Lengua (UB, 1992)
 • Certificat de Suficiència Investigadora del Programa de Doctorat en Lingüística Teòrica i Aplicada (UB, 1993)
 • Màster en Gestió de la Comunicació a les Organitzacions (UB, 1996).
 • Diploma en Pedagogía Sistèmica (CUDEC, 2006)
 • Aprendre i ensenyar amb benestar i empatia (Octaedro, 2013)
 • Vivir y convivir en paz. Aprender a vivir con uno mismo y con el entorno (Graó, 2012)
 • Com dir-ho. Entrevistes eficaces a l’àmbit educatiu (Graó, 2010)
 • Diccionari bàsic de la llengua catalana (Océano, 2008)
 • La comunicació més enllà de les paraules. Què comuniquem quan creiem que no comuniquem (Graó, 2007)
 • Català a mida. Itineraris de comunicació a l’empresa. Cursos de comunicació oral (Generalitat de Catalunya. Departament de Presidència. Secretaria de Política lingüística, 2004)
 • La dixi d’espai: del discurs planificat a l’espontani (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998).
 • DIDAC. Diccionari de Català (Enciclopèdia Catalana, 1995)
 • Este es un libro personal y secreto (Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament, 1993)
 • Premi del Llibre 1996 Generalitat de Catalunya: DIDAC. Diccionari de Català.(1995) Barcelona: Enciclopèdia Catalana
 • Premi Antoni M. Badia Margarit a treballs de recerca empírica sociolingüística, 1994: per la recerca col.lectiva Oral-ment. (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998)