Fi de projecte Conte (en català)

 • 90h
 • VD  VIDEOCURS EN DIRECTE 
 •      Mònica Miró /
 •    Aquest curs s'imparteix en: Català
 •    Les intervencions en el curs es fan en Català

Preu curs :

Si participes en línia
1.110,00 €

(Aquesta modalitat d'inscripció no requereix ser soci de l'Ateneu Barcelonès)

Curs dedicat a finalitzar el projecte d'obra que l'alumne/a hagi desenvolupat al llarg dels tres cursos de l'itinerari per a narradors de l'Escola d'Escriptura.

 consulta els descomptes i les formes de pagament disponibles (aquí >>)

Grups de curs de l'edició actual

 

Mònica Miró

Grup N1
VIDEOCURS EN DIRECTE
Dilluns 10:00-13:00 h
Data d'inici: 04/10/2021

Mònica Miró

Grup M1
VIDEOCURS EN DIRECTE
Dimarts 10:00-13:00 h
Data d'inici: 05/10/2021

Laia Aguilar

Grup B1
VIDEOCURS EN DIRECTE
Dimarts 17:00-20:00 h
Data d'inici: 05/10/2021

Edicions d'aquest curs

 • octubre-maig
El contingut del curs gravitarà sobre el progrés de l’escriptura dels alumnes i la discussió de les noves dificultats que presenti cada projecte. Es concreta així:
 • Lectura, anàlisi i comentari de contes i de reculls de contes.
 • Exploració de textos utilitzats com a models de referència.
 • Revisió de les dificultats de llenguatge que entorpeixen la resolució de l’estil propi.
 • Estudi dels diferents mètodes per donar un contingut unitari i atractiu a un llibre de contes.
L’objectiu principal d’enguany és enllestir l’escriptura dels contes que compondran el volum planificat a Conte I i continuat durant el curs de Conte II, sabent donar la forma definitiva al llibre. Per matricular-se al grup de Fi de projecte de conte és imprescindible haver cursat Narrativa, Conte I i Conte II. Aquest objectiu fonamental n’inclou d’altres:
 • Reforçar l’autoconeixement de cadascú com a autor o autora, explorant la veu narrativa pròpia, el to i l’estil.
 • Determinar quins són els punts forts i febles a l’hora de configurar un recull: mecanismes d’enllaç, ecos, ressonàncies, correspondències, disposició i ordre dels textos, ritmes, intensitats, tons, registres, etc.
 • Observar i entendre la vinculació entre els contes, l’ordenació de l’obra, la relació amb el títol del llibre.
 • Enfortir l’estructura dels contes i vigilar que no sigui excessivament repetitiva en el context del recull.
 • Treballar intensament cadascun dels contes abans de donar-lo per acabat.
 • Exposar qüestions generals i específiques que afecten, un cop fet el procés d’escriptura dels contes, la confecció d’un recull d’aquest gènere.
 • Analitzar els contes escrits pels alumnes segons els recursos adquirits, valorant-ne especialment el llenguatge i l’estil: puntuació, ritme de les frases, incisos, connectors, depuració de repeticions i continguts superflus, adequació i enriquiment del lèxic, etc.
 • El curs s’imparteix en català. Els alumnes lliuraran els exercicis en català.
 • La base del curs és la lectura i l’anàlisi detallades i en profunditat de cadascun dels projectes personals.
 • La professora valorarà a classe els contes escrits pels alumnes, assenyalant de forma didàctica els recursos que podrien haver utilitzat per fer més eficaços els seus escrits.
 • Tothom participarà de manera activa en totes les sessions, fet que implica, d’una banda, exposar intencions i dubtes de la feina pròpia realitzada i, de l’altra, llegir i comentar els treballs dels altres.
 • Es llegiran i comentaran a classe contes i reculls de contes d’escriptors coneguts.
 • Com a complement subsidiari però de suport molt profitós per al bon progrés dels projectes personals, se suggeriran periòdicament, i en funció de necessitats i dinàmiques específiques, lectures i anàlisis d’obres de referència, entre les quals rebran una atenció especial els treballs de preceptiva estilística i narrativa i tots aquells que tinguin una aplicació directa en els projectes personals.
 • Els textos que s’han d’abordar en cada sessió, amb una extensió màxima per alumne de 12.000 caràcters amb espais inclosos, hauran de ser lliurats en suport paper a la professora. A la resta de persones del grup es podran trametre en suport paper o, per correu electrònic, en suport digital.


 • Anderson-Imbert, Enrique, Teoría y técnica del cuento, Barcelona: Ariel, 1992.
 • Autors diversos, Passió pel conte, Argentona: Voliana Edicions, 2018.
 • Beltrán Almería, Luis, “El cuento como género literario”, dins Teoria e interpretación del cuento, Madrid: Perspectivas Hispánicas, 1997.
 • Bosch, Juan, “Apuntes sobre el arte de escribir cuentos”, dins Cuentos más que completos, Mèxic: Taurus, 2001. [Es troba digitalment a Ciudad Seva].
 • Bosch, Juan, Teoría del cuento, Mérida: Universidad de los Andes, 1967.
 • Cortázar, Julio, “Algunos aspectos del cuento”, Casa de las Américas, 11, 15-16, 1962-1963. [http://www.literatura.us/cortazar/aspectos.html].
 • Cortázar, Julio, “Del cuento breve y sus alrededores”, Último Round, Mèxic: Siglo XXI, 1969, p. 35-45.
 • Cortázar, Julio, Clases de literatura, Barcelona: Alfaguara, 2014.
 • Grau, Isidre, L’arquitectura del conte, Barcelona: Godall edicions, 2016.
 • Kohan, Silvia Adela, La trama del cuento y la novela, Barcelona: Alba editorial, 2007.
 • Lodge, David, L’art de la ficció, traducció al català, introducció i notes de Montserrat Lunati Maruny i Jordi Larios Aznar, Barcelona: Empúries, 2001.
 • Paper de vidre, 24 contes al dia, Barcelona: Godall, 2018.
 • Propp, Vladimir, Morfología del cuento, Madrid: Akal, 1998.
 • Salter, James, L’art de la ficció. Sobre llegir i escriure, traducció al català d’Albert Torrescasana amb pròleg d’Eduard Márquez, Barcelona: L’Altra Editorial, 2017.
 • Sargatal, Alfred, Introducción al cuento literario, Barcelona: Laertes, 2004.
Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris

Important

 • Aquest servei NO et compromet a matricular-te a cap curs.
 • Aquest servei NO implica cap tipus de reserva de plaça per a cap curs.
 • L'única finalitat d'aquest servei és que quan s'obri el període de matriculació per al curs que hagis triat, t'enviarem un correu electrònic com a recordatori.
Pots consultar informació sobre el tractament de dades personals a Política de privacitat
Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris
*escriu aquí tots els dubtes que tinguis sobre aquest curs
Pots consultar informació sobre el tractament de dades personals a Política de privacitat