Fi de projecte Conte (en català)

 • 90h
 • PD  PRESENCIAL DUAL 
 •      Mònica Miró /
 •    Aquest curs s'imparteix en: Català
 •    Les intervencions en el curs es fan en Català

Preu curs :

Si hi participes a l'aula
1.548,70 €

((El preu curs inclou la quota de soci de l'Ateneu Barcelonés corresponent a la durada del curs))

Si participes en línia
1.259,50 €

(Aquesta modalitat d'inscripció no requereix ser soci de l'Ateneu Barcelonès)

Curs dedicat a finalitzar el projecte d'obra que l'alumne/a hagi desenvolupat al llarg dels tres cursos de l'itinerari per a narradors de l'Escola d'Escriptura.

 Consulta els descomptes i les formes de pagament disponibles (aquí >>)

Grups de curs de l'edició actual

 

Mònica Miró

Grup M1
PRESENCIAL DUAL
Dimecres 10:00-13:00 h
Data d'inici: 02/10/2024
A L'AULA
EN LÍNIA

Edicions d'aquest curs

 • octubre-maig

El contingut del curs gravitarà sobre el progrés de l’escriptura dels alumnes i la discussió de les noves dificultats que presenti cada projecte. Es concreta així:

 • Lectura, anàlisi i comentari de contes i de reculls de contes.
 • Exploració de textos utilitzats com a models de referència.
 • Revisió de les dificultats de llenguatge que entorpeixen la resolució de l’estil propi.
 • Estudi dels diferents mètodes per donar un contingut unitari i atractiu a un llibre de contes.

L’objectiu principal d’enguany és enllestir l’escriptura dels contes que compondran el volum planificat a Conte I i continuat durant el curs de Conte II, sabent donar la forma definitiva al llibre. Aquest objectiu fonamental n’inclou d’altres:

 • Reforçar l’autoconeixement de cadascú com a autor o autora, explorant la veu narrativa pròpia, el to i l’estil.
 • Determinar quins són els punts forts i febles a l’hora de configurar un recull: mecanismes d’enllaç, ecos, ressonàncies, correspondències, disposició i ordre dels textos, narradors i perspectives, ritmes, intensitats, tons, registres, etc.
 • Observar i entendre la vinculació entre els contes, l’ordenació de l’obra, la relació amb el títol del llibre.
 • Enfortir l’estructura dels contes i vigilar que no sigui excessivament repetitiva en el context del recull.
 • Treballar intensament cadascun dels contes abans de donar-lo per acabat.
 • Exposar qüestions generals i específiques que afecten, un cop fet el procés d’escriptura dels contes, la confecció d’un recull d’aquest gènere.
 • Analitzar els contes escrits pels alumnes segons els recursos adquirits, valorant-ne especialment el llenguatge i l’estil: puntuació, ritme de les frases, incisos, connectors, depuració de repeticions i continguts superflus, adequació i enriquiment del lèxic, etc.

La metodologia bàsica del curs consisteix a llegir i analitzar de manera detallada i en profunditat cadascun dels projectes personals. Es tracta, sessió rere sessió, d’escriure, revisar i reescriure. La professora valorarà a classe els contes escrits per l’alumnat, assenyalant de forma didàctica els recursos que es podrien haver utilitzat per fer més eficaços els escrits. Tothom participa de manera activa en totes les sessions, fet que implica, d’una banda, exposar intencions i dubtes de la feina pròpia realitzada i, de l’altra, llegir i comentar els treballs dels altres. Es llegeixen i comenten també a classe contes i reculls de contes d’escriptors coneguts. Com a complement subsidiari però de suport molt profitós per al bon progrés dels projectes personals, se suggereixen periòdicament, i en funció de necessitats i dinàmiques específiques, lectures i anàlisis d’obres de referència, entre les quals reben una atenció especial els treballs de preceptiva estilística i narrativa i tots aquells que tenen una aplicació directa en els projectes personals.Obres de referència
Anderson-Imbert, Enrique, Teoría y técnica del cuento, Barcelona: Ariel, 1992.
Autors diversos, Passió pel conte, Argentona: Voliana Edicions, 2018.
Beltrán Almería, Luis, “El cuento como género literario”, dins Teoria e interpretación del cuento, Madrid: Perspectivas Hispánicas, 1997.
Bosch, Juan, “Apuntes sobre el arte de escribir cuentos”, dins Cuentos más que completos, Mèxic: Taurus, 2001. [Es troba digitalment a Ciudad Seva].
Bosch, Juan, Teoría del cuento, Mérida: Universidad de los Andes, 1967.
Cortázar, Julio, “Algunos aspectos del cuento”, Casa de las Américas, 11, 15-16, 1962-1963. [http://www.literatura.us/cortazar/aspectos.html].
Cortázar, Julio, “Del cuento breve y sus alrededores”, Último Round, Mèxic: Siglo XXI, 1969, p. 35-45.
Cortázar, Julio, Clases de literatura, Barcelona: Alfaguara, 2014.
Escuela de escritores, Escribir cuento. Manual para cuentistas, Madrid: Páginas de Espuma, 2020.
Grau, Isidre, L’arquitectura del conte, Barcelona: Godall edicions, 2016.
Kohan, Silvia Adela, La trama del cuento y la novela, Barcelona: Alba editorial, 2007.
Lodge, David, L’art de la ficció, traducció al català, introducció i notes de Montserrat Lunati Maruny i Jordi Larios Aznar, Barcelona: Empúries, 2001.
Pagès, Vicenç, Un tramvia anomenat text, Barcelona: Empúries, 2021.
Paper de vidre, 24 contes al dia, Barcelona: Godall, 2018.
Propp, Vladimir, Morfología del cuento, Madrid: Akal, 1998.
Salter, James, L’art de la ficció. Sobre llegir i escriure, traducció al català d’Albert Torrescasana amb pròleg d’Eduard Márquez, Barcelona: L’Altra Editorial, 2017.
Sargatal, Alfred, Introducción al cuento literario, Barcelona: Laertes, 2004

Lectures recomanades
Calders, Pere, Tots els contes, Barcelona: labutxaca, 2010, 992 p.
Català, Víctor, Tots els contes, Barcelona: Club editor, 2018, 2018 i 2019 (3 vol.), 544, 352 i 512 p., respectivament.
Cheever, John, Contes, Barcelona: labutxaca, 2010, 879 p. (traducció de Jordi Martín).
Chéjov, Antón P., Estuche Chéjov. Cuentos completos, Madrid: Páginas de Espuma, 2017 (4 vol.), 4.565 p. (edició de Paul Viejo).
Mansfield, Katherine, Tots els contes, Barcelona: Proa, 2018, 896 p. (traduccions de Pep Julià, Anna Llisterri i Marta Pera).
Moncada, Jesús, Contes, Barcelona: labutxaca, 2010, 570 p.
Moore, Lorrie, Cuentos completos, Barcelona: Seix Barral, 2020, 953 p. (traduccions de diversos autors).
O’Connor, Flannery, Tots els contes, Barcelona: labutxaca, 2011, 719 p. (traducció d’Ernest Riera).
Poe, Edgar Allan, Contes, Barcelona: labutxaca, 2011 (2 vol.), 619 i 613 p. (traducció de Joan Solé).
Rodoreda, Mercè, Tots els contes, Barcelona: labutxaca, 2010, 528 p.

Enllaços útils
http://www.ciudadseva.com
Biblioteca digital en què podem trobar tant contes de grans autors com textos teòrics sobre el gènere.
http://www.culturamas.es/blog/category/cuento/
Portal cultural amb una secció especialment dedicada al conte.
http://www.paperdevidre.cat/
Portal digital dedicat en exclusiva al gènere del conte.
 •  Es donarà bibliografia específica per a cada proposta en el moment d’iniciar el curs i també al llarg de les trenta sessions que el constitueixen.

Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris

Important

 • Aquest servei NO et compromet a matricular-te a cap curs.
 • Aquest servei NO implica cap tipus de reserva de plaça per a cap curs.
 • L'única finalitat d'aquest servei és que quan s'obri el període de matriculació per al curs que hagis triat, t'enviarem un correu electrònic com a recordatori.
Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris
*escriu aquí tots els dubtes que tinguis sobre aquest curs