Marta Salinas     (Barcelona 1973)

 
 • Correctora i traductora per a diverses editorials, institucions i empreses: Grup Promotor, Edebé, Coco Books, Heinemann, Direcció General de Política Lingüística, Ajuntament de Barcelona, Memorial Democràtic, Institut Ramon Llull, Secretaria Nacional de Joventut, Col•legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, Departament d’Acció Social i Ciutadana da la Generalitat de Catalunya, Observatori del Deute de la Globalització, Media.cat, etc.
 • Editora de diversos títols publicats a ECOS Publicacions, així com d’alguns volums de la col•lecció de llibres i quaderns Eines, editada pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, i de la col•lecció Textos d’Economia Cooperativa, editada pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
 • Coordinadora de les publicacions Puntcoop i Illacrua, Actualitat i Alternatives.
 • Redactora de relats de prevenció laboral editats per la Secretaria de Política Sindical-Salut Laboral (UGT de Catalunya), d’una part dels materials didàctics del programa “Un dos coop” (Suara Cooperativa), així com de materials divulgatius i corporatius per a entitats de l’economia social.
   
 • Llicenciada en Ciències de la Informació a la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Certificat de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits (nivell K) de la Junta Permanent de Català.
 • Cursos de narrativa i novel•la a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès.
   
 • Articles sobre alternatives socials i cooperativisme a les revistes Illacrua, Actualitat i Alternatives, Puntcoop i al setmanari Directa.
 • Coautora del llibre ¡Participación! Una caja de herramientas para la economía solidaria (Icaria, 2007).