Fi de projecte Papers privats

 • 90h
 • VD  VIDEOCURS EN DIRECTE 
 •      Mònica Miró /
 •    Aquest curs s'imparteix en: Català
 •    Les intervencions en el curs es fan en Català o Castellà

Preu curs :

Si participes en línia
1.110,00 €

(Aquesta modalitat d'inscripció no requereix ser soci de l'Ateneu Barcelonès)

 consulta els descomptes i les formes de pagament disponibles (aquí >>)

Per matricular-se al grup de fi de projecte de Papers Privats és imprescindible haver cursat Papers Privats II.

Grups de curs de l'edició actual

 

Mònica Miró

Grup B1
VIDEOCURS EN DIRECTE
Dilluns 18:00-21:00 h
Data d'inici: 04/10/2021

Mònica Miró

Grup M1
VIDEOCURS EN DIRECTE
Dimecres 10:00-13:00 h
Data d'inici: 06/10/2021

Mònica Miró

Grup A1
VIDEOCURS EN DIRECTE
Dijous 18:00-21:00 h
Data d'inici: 07/10/2021

Edicions d'aquest curs

 • octubre-maig
El contingut del curs gravitarà sobre el progrés de l’escriptura dels alumnes i la discussió de les noves dificultats que presenti cada projecte. Es concreta així:
 • Lectura, anàlisi i comentari de textos i obres senceres inclosos sota la denominació general de literatura del jo.
 • Exploració de textos utilitzats com a models de referència.
 • Revisió de les dificultats de llenguatge que entorpeixen la resolució de l’estil propi.
 • Estudi dels diferents mètodes per donar un contingut unitari i atractiu als llibres dels alumnes.
L’objectiu principal d’enguany és enllestir l’escriptura del projecte personal de papers privats planificat a Papers privats I i continuat durant el curs de Papers privats II, sabent donar la forma definitiva al llibre. Per matricular-se al grup de Fi de projecte de papers privats és recomanable haver fet Narrativa i imprescindible haver cursat Papers privats I i Papers privats II. Aquest objectiu fonamental n’inclou d’altres:
 • Reforçar l’autoconeixement de cadascú com a autor o autora, explorant la veu narrativa pròpia, el to i l’estil.
 •  Determinar quins són els punts forts i febles a l’hora de configurar una obra: mecanismes d’enllaç, ecos, ressonàncies, correspondències, disposició i ordre dels textos, ritmes, intensitats, tons, registres, etc.
 • Observar i entendre la vinculació entre les diferents parts de l’obra, l’ordenació del material, la relació amb el títol del llibre, etc.
 • Enfortir l’estructura dels diversos textos o capítols que conformen el projecte i vigilar que no sigui excessivament repetitiva en el context de l’obra.
 • Treballar intensament cadascun dels paràgrafs del llibre abans de donar-los per acabats.
 • Analitzar els textos escrits pels alumnes segons els recursos adquirits, valorant-ne especialment el llenguatge i l’estil: puntuació, ritme de les frases, incisos, connectors, depuració de repeticions i continguts superflus, adequació i enriquiment del lèxic, etc.
 • El curs s’imparteix en català. Els alumnes lliuraran els seus textos en català.
 • La base del curs és la lectura i l’anàlisi detallades i en profunditat de cadascun dels projectes personals.
 • La professora valorarà a classe els textos dels alumnes, assenyalant de forma didàctica els recursos que podrien haver utilitzat per fer més eficaços els seus escrits.
 • Tothom participarà de manera activa en totes les sessions, fet que implica, d’una banda, exposar intencions i dubtes de la feina pròpia realitzada i, de l’altra, llegir i comentar els treballs dels altres.
 • Es llegiran i comentaran a classe textos i obres senceres d’escriptors coneguts.
 • Com a complement subsidiari però de suport molt profitós per al bon progrés dels projectes personals, se suggeriran periòdicament, i en funció de necessitats i dinàmiques específiques, lectures i anàlisis d’obres de referència, entre les quals rebran una atenció especial els treballs de preceptiva estilística i narrativa i tots aquells que tinguin una aplicació directa en els projectes personals.
 • Els textos que s’han d’abordar en cada sessió, amb una extensió màxima per alumne de 12.000 caràcters amb espais inclosos, hauran de ser lliurats en suport paper a la professora. A la resta de persones del grup es podran trametre en suport paper o, per correu electrònic, en suport digital.
 • Hi haurà tres lectures obligatòries al llarg del curs, una cada 10 sessions: sessió 10, sessió 20 i sessió 30.
 • Aavv. La autobiografía y sus problemas teóricos. Estudios e investigación documental. Revista Anthropos, núm. 29 (Barcelona, 1991).
 • Adela Kohan, Silvia. Escribir sobre uno mismo. Barcelona: Alba (Guías del escritor, 7), 2002.
 • De la autobiografia a la ficción. Barcelona: Grafein Ediciones, 2000.
 • Barthes, Roland. El grado cero de la escritura. Seguido de nuevos ensayos críticos. Traducció de Rosa Nicolás. Buenos Aires: Siglo XXI, 1973.
 • Bou, Enric. Papers privats. Assaig sobre les formes literàries autobiogràfiques. Barcelona: Edicions 62 (Llibres a l’abast, 271), 1993.
 • Catelli, Nora. En la era de la intimidad. Rosario: Beatriz Viterbo Editora, 2007.
 • Zambrano, María. La Confesión: Género Literario. Madrid: Siruela, 1995.


Diaris/ dietaris

 • Fuster, Joan. Obres completes, I (Nova edició): Poesia, aforismes, diari, vinyetes i dibuixos. Barcelona: Edicions 62, 2002.
 • Gimferrer, Pere. Dietari complet, I (1979-1980). Obra catalana completa, 2. Introducció de J.M. Castellet. Barcelona: Edicions 62 (Clàssics catalans del segle xx), 1995.
 • Kafka, Franz. Obras completas II. Diarios. Edició de Jordi Llovet. Barcelona: Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 2000.
 • Manent, Marià. Dietaris. Obres completes, I. Edició de D. Sam Abrams. Barcelona: Edicions 62 (Clàssics catalans), 2000.
 • Mansfield, Katherine. Diario. Traducció d’Aránzazu Usandizaga. Barcelona: Lumen, 2008.
 • Nin, Anaïs. Incesto: Diario amoroso (1932-1934). Madrid: Siruela, 2006.
 • Pavese, Cesare. L’ofici de viure. Diari 1935-1950. Traducció de Bonaventura Vallespinosa. Barcelona: Anagrama (Textos, 1), 1969.
 • Pijoan, Joaquim. Diari del pintor JP. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007.
 • Pla, Josep. Notes per a un diari 1966. Barcelona: Destino (El Dofí), 1986.
 • Valéry, Paul. Cuadernos (1894-1945). Edició d’Andrés Sánchez Robaya. Barcelona: Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 2007.


Epistolaris

 • [Alcoforado, Mariana.] Cartes d’amor de la monja portuguesa. Traducció d’Anna Casassas. Barcelona: Angle Editorial, 2006.
 • Izquierdo, Paula. Cartas de amor salvaje(s). Madrid: Aguilar, 2000.
 • Kafka, Franz. Carta al pare. Traducció de Ricard Torrents. Vic: Eumo Editorial, 1989.
 • Leveroni, Rosa; Soldevila, Ferran. Cartes d’amor i d’exili. A cura d’Abraham Mohino i d’Enric Pujol. Barcelona: Viena, 2009.
 • Riba, Carles. De casa a casa. Tria de cartes. A cura de Carles-Jordi Guardiola. Barcelona: Edicions 62, 2007.
 • Rilke, Rainer Maria. Cartes a un poeta jove. Traducció de Ramon Farrés. Barcelona: Angle Editorial, 2008.
 • Salinas, Pedro. Cartas a Katherine Whitmore. Edició i pròleg d’Enric Bou. Barcelona: Tusquets Editores, 2002.
 • Trousson, Raymond. Romans de femmes du xviiie siècle. París: Éditions Robert Laffont, 1996.
 • Wilde, Oscar. De profundis: epistola. In carcere et vinculis. Traducció de Jordi Larios. Barcelona: Quaderns Crema, 1996.
Autobiografies, memòries i confessions

 • Auster, Paul. La invenció de la solitud. Traducció de Marc Rubió. Barcelona: Edicions 62, 2000.
 • Berger, John. Y nuestros rostros, mi vida, breves como fotos. Traducció de Pilar Vázquez Álvarez. Madrid: Hermann Blume, 1984.
 • Bergman, Ingmar. Linterna màgica. Traducció de Marina Torres i Francisco Urix. Barcelona: Tusquets Editores, 1995.
 • Cardoso Pires, José. De Profundis. Traducció de Carlos Manzano. Barcelona: Libros del Asteroide, 2006.
 • Cellini, Benvenuto. Vida. Traducció de Loreto Busquets. Barcelona: Curial Edicions Catalanes, 1979.
 • Dalí, Salvador. Vida Secreta. Traducció de Bartomeu Bardagí. Barcelona: Empúries, 1993.
 • Espinàs, Josep M. Temps afegit. Com un autoretrat. Barcelona: La Campana, 2001.
 • Franquesa, Teresa. Matèria viva. Barcelona: Proa (Beta, 202), 2009.
 • Fullat, Octavi. La meva llibertat. Barcelona: Angle Editorial, 2006.
 • La meva veritat. Barcelona: Angle Editorial, 2008.
 • La meva bellesa. Barcelona: Angle Editorial, 2010.
 • Kertész, Imre. Jo, un altre. Traducció d’Eloi Castelló. Barcelona: Quaderns Crema, 2005.
 • Montaigne, Michel. Assaigs. Traducció de Vicent Alonso. Barcelona: Proa, 2008.
 • Rodoreda, Mercè. Autoretrat. Edició de Mònica Miró i d’Abraham Mohino. Barcelona: Angle Editorial, 2008.
 • Rousseau, Jean-Jacques. Les confessions. Traducció de Jaume Fuster i Joan Casas. Barcelona: Edicions 62 (MOLU, 42), 1985.
 • Sagarra, Josep M. Memòries. Barcelona: Edicions 62 (MOLC, 58), 1981.
 • Sartre, Jean-Paul. Els mots. Traducció de J. M. Corredor. Barcelona: Proa, 1989.
 • Stendhal. Vida de Henry Brulard. Traducció de Juan Bravo. Madrid: Alfaguara, 2004.
 • Vilallonga, Llorenç. Falses memòries de Salvador Orlan. Barcelona: Club Editor, 1982.

Biografies i retrats literaris

 • Aub, Max. Jusep Torres Campalans. Barcelona: Lumen (Palabra en el tiempo, 64), 1970.
 • Capote, Truman. Retrats. Traducció de Francesc Rovira. Barcelona: Angle Editorial, 2009.
 • Gibson, Ian. La vida excessiva de Salvador Dalí. Traducció de Xavier Pàmies. Barcelona: Empúries (Narrativa, 80), 1998.
 • Lord, James. Retrato de Giacometti. Traducción de Amaya Bozal. Madrid: La balsa de la Medusa, 2002.
 • Murià, Anna. Crònica de la vida d’Agustí Bartra. Barcelona: Pòrtic (Vides i memòries, 5), 1990.
 • Porcel, Baltasar. Grans catalans. Barcelona: Proa (OCBP, 6), 1994.
 • Stach, Reiner. Kafka. Los años de las decisiones. Traducció de Carlos Fortea. Madrid: Siglo XXI, 2003.


Aforismes

 • Argullol, Rafael. El caçador d’instants. Quadern de travessia 1990-1995. Barcelona: Edicions Destino, 1996.
 • Canetti, Elias. La província de l’home. Notes 1942-1972. Traducció de Ramon Monton. Barcelona: 62 (MOLU/sXX, 66), 1992.
 • Chillida, Eduardo. Preguntes, Aromes i Pensaments, d’Eduardo Chillida, dins «Els Marges», núm. 73 (primavera 2004).
 • Fuster, Joan. Consells, proverbis, insolències, dins Indagacions i propostes. B.: 62 (MOLC, 53), 1981.
 • Kafka, Franz. Aforismes de Zürau. Edició a cura de Roberto Calasso. Traducció de Feliu Formosa. Barcelona: Arcàdia, 2005.


Llibres de viatges

 • Forster, Edward Morgan. Faros i Farelló: una evocació d’Alexandria. Traducció de Manuel Forcano. Barcelona: Proa, 2002.
 • Goethe, Johann Wolfgang. Viatge a Itàlia. Traducció i notes de Rafael M. Bofill. Barcelona: Columna, 1996.
 • Ibn Battuta. Els viatges. Traducció de Margarita Castells i Manuel Forcano. Barcelona: Proa (A tot vent, 430), 2005.
 • Lévi-Strauss, Claude. Tristos tròpics. Traducció de Miquel Martí i Pol. Barcelona: Anagrama (Textos, 4), 1969.
 • Magris, Claudio. El Danubi. Traducció d’Anna Casassas. Barcelona: 1984, 2002.
 • Pla, Josep. De l’Empordanet a Andorra. Barcelona: Destino (El dofí), 1989.
 • Sagarra, Josep M. de. La ruta blava, dins Obres completes. Prosa, Barcelona: Selecta (Perenne, 22), 1967.
 • Xammar, Eugeni. La Rússia d’avui, dins Periodisme. Barcelona: Quaderns Crema, 1989.


Topografies de l’ànima. La casa de la infantesa

 • Bachelard, Gaston. «La casa natal y la casa onírica», dins La tierra y las ensoñaciones del reposo. Ensayo sobre las imágenes de la intimidad. México: Fondo de Cultura Econòmica, 2006.
 • Bladé i Desumvila, Artur, Benissanet. Els treballs i els dies d’un poble de l’Ebre català. Valls, 2006.
 • Coetzee, J. M. Infantesa. Escenes de la vida a províncies. Traducció de Dolors Udina. Barcelona: Edicions 62, 2006.
 • Di Verdura, Fulco. Una infància siciliana. Els dies feliços d’estiu. Traducció de Caterina Molina. Barcelona: Edhasa, 1992.
 • Gracq, Julien. Les aigües estretes. Traducció de Ramon Girbau. Barcelona: Quaderns Crema, 2007.
 • Kaschnitz, Marie Luise. La Casa de la Infancia. Traducció de Rosa Pilar Blanco. Barcelona: Editorial Minúscula, 2009.
 • Lee, Laurie. Sidra amb la Rosie. Traducció de Montserrat Solanas. Barcelona: Edhasa, 1987.
 • Perec, Georges. Especies de espacios. Traducció de Jesús Camarero. Mataró: Ediciones de Intervención Cultural, 2007.
 • Riber, Llorenç. La minyonia d’un infant orat. Barcelona: La Magrana, 2007.
 • Saramago, José. Petites memòries. Traducció de Xavier Pàmies. Barcelona: Edicions 62, 2007.


La humanitat ferida

 • Bolaño, Roberto. «Literatura + enfermedad = enfermedad», dins El Gaucho insufrible. Barcelona: Anagrama, 2003.
 • Gracia Armendáriz, Juan. Diario del hombre pálido. Madrid: Dedmipage, 2010. // Terapéutica literatura (El País, 15/11/2008).
 • Pla, Josep. «Un infart de miocardi», dins Notes per a Sílvia, OC 26. Barcelona: Destino, 1974.
 • Serra, Màrius. Quiet. Barcelona: Empúries, 2009.
 • Sontag, Susan. La malaltia com a metàfora. Barcelona: Empúries, 1997.


Informes. L’art de passar comptes

 • Barthes, Roland. Journal de deuil. París: Seuil / Imec, 2009.
 • Beauvoir, Simone de. Una mort molt dolça. Traducció de Ramon Xuriguera. Barcelona: Proa (Club de butxaca, 85), 1990.
 • Kafka, Franz. «Carta al pare», dins Els fills. Barcelona: Empúries, 1999.
 • Márai, Sándor. Dietaris 1984-1989. Traducció de Francesc Rovira Faixa i Jordi Giné de Lasa. Barcelona: Empúries, 2008.
 • Pàmies, Teresa. Informe al difunt. Barcelona: La Campana, 2008.
 • Riera, Carme. Tiempo de espera. Barcelona: Lumen, 1998.
Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris

Important

 • Aquest servei NO et compromet a matricular-te a cap curs.
 • Aquest servei NO implica cap tipus de reserva de plaça per a cap curs.
 • L'única finalitat d'aquest servei és que quan s'obri el període de matriculació per al curs que hagis triat, t'enviarem un correu electrònic com a recordatori.
Pots consultar informació sobre el tractament de dades personals a Política de privacitat
Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris
*escriu aquí tots els dubtes que tinguis sobre aquest curs
Pots consultar informació sobre el tractament de dades personals a Política de privacitat