escola escriptura
Facebook Twitter

Català Castellano      

serveis de l'Escola

Servei de tutoria individual en 7 idiomes (presencial o virtual)

L’Escola d’Escriptura ofereix un servei de tutoria individualitzada per obres acabades (novel·les, reculls de contes o poemaris) que necessitin una revisió.

El servei s’ofereix per obres escrites en:

  • català
  • castellà
  • anglès
  • francès
  • italià
  • alemany
  • rus.

Com funciona

Tutor

L’Escola i l’alumne o usuari acorden quin dels professors del claustre de l’Escola serà el tutor de l’obra.

Obra

L’alumne o usuari lliura impresa la seva obra a la secretaria de l’Escola –en el cas de les tutories presencials- o en un document doc. al campus virtual de l’Escola –en el cas de les tutories virtuals–.

Periodicitat

Alumne i professor estableixen la periodicitat de les tutories. Són un total de 18 hores, repartides en 9 sessions de dues hores. La fòrmula estàndar és una sessió tutoria al mes, però tutor i alumne poden establir un calendari diferent en funció de les necessitats de l’obra.

Valoració

A la primera sessió, el tutor fa una valoració general de l’obra, estableix les pautes globals de la revisió i d’acord amb l’alumne estableix el calendari per fer-les.  Així mateix, tutor i alumne acorden les modificacions a fer per part de l’alumne en els primers capítols o parts abans de la següent sessió.

Modificacions

Abans de la següent sessió, l’alumne envia al tutor les modificacions corresponents als primers capítols o parts (aquest mètode es segueix durant tota la tutoria)

Reescriptura

A les vuit sessions restants es valoren les modificacions introduides i es planifiquen les que cal fer en els següents capítols o parts, fins completar la reescriptura de l’obra.
 
Vols sol·licitar més informació per correu electrònic?  (* Has d'omplir tots els camps del formulari)

 

A qui es dirigeix

A alumnes de l’Escola que hagin acabat el seu projecte –o com a mínim el tinguin redactat en un 80%– o bé a qualsevol persona amb una obra acabada.

Professorat de les tutories:

Preu: 1.560 €