escola escriptura
Facebook Twitter

Català Castellano      

 Les relacions internacionals de l'Escola

 

 

 

Des de 2005, l’Escola d’Escriptura ha protagonitzat un procés d’obertura internacional de gran abast: d’una banda, l’Escola manté relacions estretes amb les escoles del seu àmbit lingüístic (com són l'Escola de Lletres de Tarragona i altres de nova creació) i està agermanada amb tres escoles de zones de parla castellana (Escuela de Escritores de Madrid, Escuela Alonso Quijano de La Manxa i Casa de Letras de Buenos Aires); d’altra banda, des de 2008, l'Escola és membre de la EACWP (European Association of Creative Writing Programmes) i va ser-ne centre coordinador durant el curs 2009-2010. A l’octubre de 2005, amb el nostre agermanament amb Escuela de Escritores Alonso Quijano d’Alcázar de San Juan (Ciudad Real – La Manxa), l’Escola d’Escriptura encetà la nova via d’obertura a altres entitats: el diàleg amb altres escoles d’escriptura d’arreu. El 2007, ambdues escoles formalitzaren a Buenos Aires el seu agermanament amb Casa de Letras, escola d’oralitat i escriptura; amb aquest motiu, cinquanta alumnes i professors de la nostra escola van viatjar a la capital argentina. A més, com a resultat d’una trajectòria comuna iniciada amb la iniciativa conjunta “Apadrina una paraula”, l’Escola d’Escriptura s’agermanà amb Escuela de Escritores de Madrid el 2008.  

 

Recerca sobre l’Ensenyament de l’Escriptura Creativa a Europa

 

 

En l'àmbit europeu, l’Escola engegava el 2007, amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes, la Recerca sobre l’Ensenyament de l’Escriptura Creativa a Europa. Aquesta recerca neixia de la inquietud per conèixer la situació de l’ensenyament de l’escriptura en un continent en què aquest no forma part habitual del sistema reglat universitari i de la voluntat d’afavorir l’intercanvi amb altres escoles europees. A començaments de 2008 hi quedarien recollides, entre d’altres, les següents conclusions:

 

Realitat consolidada

L'ensenyament de l'escriptura literària a Europa és una realitat consolidada a la majoria dels estats.

 

Peça essencial

L'Escola d'Escriptura n'és una peça essencial, doncs és el màxim exponent entre les escoles europees pel que fa a nombre d'alumnes que anualment passen per les seves aules, pel que fa al nombre de professors que conformen el claustre, pel que fa al nombre de cursos oferts, pel que fa a les relacions que manté amb entitats i administracions públiques i pel que fa al nombre d'escriptors i altres personalitats vinculades al món de les arts que hi col•laboren.

 

Intercanvi entre escoles

Els camins de comunicació i intercanvi entre escoles europees ja eren oberts des de l'any 2005 i es desenvolupaven des de l'EACWP (European Association of Creative Writing Programmes) [http://www.eacwp.org/]. Arrel de la recerca Scuola Holden (Torí), Escuela de Escritores (Madrid) i Atéliers Aleph-Écriture (París) s’incorporaren, juntament amb la nostra Escola, a l'esmentada associació.

 

Comunicació

L'àmplia realitat i la llarga experiència que protagonitzen les universitats de països de parla anglesa fa necessari un canal de comunicació que ens obri les portes a la mútua coneixença.