escola escriptura
Facebook Twitter

Català Castellano      

serveis de l'Escola

Gabinet d'Assessorament Lingüístic i Literari (GALL)

El Gabinet d'Assessorament Lingüístic i Literari (GALL) és un servei pensat per a totes aquelles persones que necessiteu una valoració literària o lingüística de la vostra obra com també un suport professional de correcció de textos.

Segons el tipus de necessitat que tingueu, l'Escola us ofereix les opcions següents:

 1. Informe de lectura
 2. Correcció d'estil
 3. Editing

 

Informe de lectura

L'informe de lectura s’ofereix a totes aquelles persones que vulgueu una valoració objectiva de la vostra obra. El seu objectiu principal és l'anàlisi exhaustiva de l'estructura, els personatges i l'estil del text original i la proposta dels canvis necessaris per tal de millorar-lo. Aquest servei us ofereix el lliurament de l' informe per escrit i una entrevista amb la persona responsable de la valoració.

Correcció d'estil  

Aquest servei està pensat per a les persones que necessiteu una correcció gramatical i estilística de la vostra obra. En una correcció d'estil:

 • Es revisa l'ortografia, la gramàtica i el vocabulari de cada frase.
 • Es revisa, també, l'adequació i l'enllaç dels paràgrafs a l'escena o passatge concret.
 • Es corregeixen les incoherències internes del text.
 • Es suprimeixen les possibles repeticions i, en general, es dóna agilitat al text per tal que el missatge arribi al lector amb més claredat, correcció i força expressiva.

 

Editing

L' editing és un servei de revisió i correcció editorial d'un manuscrit que es tradueix en una sèrie d'ajustaments que l'editor o corrector (un professor o professora de l'Escola amb experiència professional en el camp editorial) proposa al text original amb la intenció de solucionar problemes estructurals, formals i argumentals. A més de la correcció de les seves deficiències, el material de ficció presentat per l'autor pot ser susceptible de millora a partir de les aportacions de l’e ditor o corrector.
Si ens envieu el vostre manuscrit, l’editor o corrector el revisarà per fer-ne una proposta de correcció. Posteriorment, s'acordarà una entrevista entre l’editor o corrector i l’autor per comentar aquesta proposta de correcció.

 

 
Vols sol·licitar més informació per correu electrònic?  (* Has d'omplir tots els camps del formulari)

 

A quí es dirigeix?

El Gabinet d'Assessorament Lingüístic i Literari (GALL) és un servei pensat per a totes aquelles persones que necessiteu una valoració literària o lingüística de la vostra obra com també un suport professional de correcció de textos.

Per a qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb la secretaria de l'Escola:

Contractació

Per a la contractació de qualsevol d'aquests serveis cal que seguiu els passos següents:

 1. Envieu per correu electrònic el manuscrit a secretaria@campusdescriptura.com en format Word o processador de textos per tal que puguem fer-ne el pressupost, en funció del nombre de caràcters amb espais inclosos.
 2. En un termini màxim de tres dies laborables rebreu el pressupost del servei sol·licitat i caldrà que hi doneu la vostra conformitat per correu electrònic o telèfon.
 3. A continuació caldrà que lliureu a la secretaria de l'Escola el manuscrit en format paper i enquadernat.
 4. Finalment haureu d'abonar la quantitat indicada en el pressupost mitjançant una transferència bancària al c/c de l'Escola
  2100 0900 92 0211660019 (“la Caixa”) o personalment a la secretaria de l'Escola.